Home | Language:FA/EN | About Us | Site Map | Contact Us     
نظرسنجی
وجود انواع بیمه ها در یبن کارمندان و کارگران را چگونه ارزیابی می کنید؟

1. امکان استفاده از بیمه های مختلف وجود ندارد
2. بیمه ها به میزان ضرورت وجود دارد
3. بازنگری جدیدی را در انواع بیمه های جدید می طلبد
4. بیمه خدمات درمانی تقویت شود

صفحه اصلی | زبان: فارسی / English | درباره ما | نقشه سایت | تماس با ما
آدرس : یزد، بلوار دانشجو، میدان امام حسین، استانداری یزد

Powered by SAIN ©