Home | Language:FA/EN | About Us | Site Map | Contact Us     
منبع مسابقه اینترنتی گوهرحجاب
تأملی بر مسأله حجاب

 

این همه تأمل بر مسأله حجاب، چرا؟

«هدف از طرح و بحث و نشر مسأله حجاب این است که احساس شد گذشته از انحرافات عملی فراوانی که در زمینه‌ی حجاب به وجود آمده این مسأله و سایر مسائل مربوط به زن وسیله‌ای شده در دست یک عده افراد ناپاک و مزدور صفت که از این پایگاه علیه دین مقدس اسلام جار و جنجال تبلیغاتی راه بیندازند. بدیهی است در شرایط موجود که نسل جوان از جنبه مذهبی به قدر کافی راهنمایی نمی‌شود این تبیلغات آثار شوم خود می‌بخشد... .» (مسأله حجاب، مرتضی مطهری، ص22(

«بدون شک پدیده برهنگی بیماری عصر ما است دیر یا زود این پدیده به عنوان یک «بیماری» شناخته خواهد شد... خود پیشتازان غربی ماهیت این پدیده را (بزودی) اعلام خواهند کرد. ولی ما اگر به انتظار اعلام آنها بنشینیم می‌ترسیم خیلی دیر شده باشد.» (همان، ص 12)

کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب ... استعمال کلمه حاجب در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتاً جدید است. در قدیم و مخصوصاً در اصطلاح فقها؛ کلمه "ستر" که به معنی پوشش است به کار رفته است، فقها؛ چه در کتاب الصلوة و چه در کتاب النکاح که متعرض این مطلب شده‌اند، کلمه "ستر" را به کار برده‌اند نه کلمه حجاب را.

اگرچه نویسندگان و متفکران غربی نوشته‌ها و آثار قابل توجهی را در این خصوص به رشته تحریر در آورده و درباره آثار و تبعات شوم عدم رعایت شئون اخلاقی بویژه مسأله حجاب و روابط بین زنان و مردان بسیار نوشته‌اند، اما تکیه و تاکید بر منابع وحیانی و قرآنی و ارائه رویکرد دانشمندان دینی و استناد بر براهین عقلی و نقلی و حتی تاریخی، ما را بیش از پیش با عوارض خانمان برانداز فرهنگ برهنگی و شکسته شدن حریم بین زنان و مردان در عرصه اجتماع آشنا نموده و در نتیجه تحکیم بنیاد خانواده و بازشناسی جایگاه و مقام محترم بانوان در جامعه را به دنبال خواهد داشت.

به منظور پرهیز از اطاله کلام به جاست مفهوم و چرایی حجاب و فلسفه و پیشینه پوشش در بین جوامع مختلف را با عنایت به کتاب مسأله حجاب استاد شهید مرتضی مطهری مرور کنیم.

 

حجاب یا پوشش؟!

«کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب ... استعمال کلمه حاجب در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتاً جدید است. در قدیم و مخصوصاً در اصطلاح فقها؛ کلمه "مستتر" که به معنی پوشش است به کار رفته است، فقها؛ چه در کتاب الصلوة و چه در کتاب النکاح که متعرض این مطلب شده‌اند، کلمه "مستتر" را به کار برده‌اند نه کلمه حجاب را.

بهتر این بود که این حکم عوض نمی‌شد و ما همیشه همان کلمه «پوشش» را به کار می‌بردیم. زیرا چنانکه معنی شایع لغت حجاب، پرده است، و اگر در مورد پوشش به کار برده می‌شود به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است و همین امر موجب شد که عده زیادی گمان کنند که اسلام خواسته است زن همیشه پشت پرده و در خانه محبوش باشد و بیرون نرود؟» (همان، ص 64)

 

پوشش و زندانی شدن زن!

«وظیفه پوشش که اسلام برای زنان مقرر کرده است، بدین معنی نیست که از خانه بیرون نروند، زندانی کردن و حبس زن در اسلام مطرح نیست، در برخی کشورهای قدیم مثل ایران قدیم و هند، چنین چیزهایی وجود داشته است ولی در اسلام وجود ندارد.

پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه‌گری و خودنمایی نپردازد. آیات مربوطه همین معنی را ذکر می‌کند و فتوای فقها هم مؤید همین مطلب است. (همان، ص 64)

 

حجاب در قرآن وجود ندارد

«در آیات مربوطه لغت حجاب به کار نرفته است. آیاتی که در این باره هست... حدود پوشش و تماس‌های زن و مرد را ذکر کرده است، بدون آن که کلمه حجاب را بکار برده باشد. آیه‌ای که در آن کلمه حجاب بکار رفته است مربوط است به زنان پیغمبر اسلام.

وظیفه پوشش که اسلام برای زنان مقرر کرده است، بدین معنی نیست که از خانه بیرون نروند، زندانی کردن و حبس زن در اسلام مطرح نیست، در برخی کشورهای قدیم مثل ایران قدیم و هند، چنین چیزهایی وجود داشته است ولی در اسلام وجود ندارد.

قرآن کریم صریحاً به زنان پیغمبر می‌گوید... در خانه‌های خود بمانید. اسلام می‌خواسته است «امهات‌المؤمنین» که خواه ناخواه احترام زیادی در میان مسلمانان داشتند از احترام خود سوء استفاده نکنند و احیاناً ابزار عناصر خودخواه و ماجراجو در مسائل سیاسی و اجتماعی واقع نشوند. و چنانکه می‌دانیم یکی از «امهات‌المؤمنین»(عایشه) که از این دستور تخلف کرد ماجراهای سیاسی ناگواری برای جهان اسلام بوجود آورد. خود او (عایشه) همیشه اظهار تأسف می‌کرد و می‌گفت دوست داشتنم فرزندان زیادی از پیغمبر می‌داشتم و می مردند اما به چنین ماجرایی دست نمی‌زدم. (همان، ص 65)

 

سّر در حجاب ماندن زنان پیامبر

سرّ این که زنان پیغمبر ممنوع شدند از این که بعد از آن حضرت با شخص دیگری ازدواج کنند به نظر من همین است. یعنی شوهر بعدی از شهرت و احترام زنش سوء استفاده می‌کرد و ماجراها می‌آفرید (و احیاناً از احترام و جایگاه ویژه زنان پیغمبر در بین مسلمانان سوءاستفاده می‌شد.) (همان، ص 65)

در اصطلاح تاریخ و حدیث اسلامی هر جا نام آیه حجاب آمده است، مثلاً گفته شده قبل از نزول آیه حجاب چنان بود و بعد از نزول آیه حجاب چنین شده مقصود این آیه (آیه 54 سوره احزاب) است که مربوط به زنان پیغمبر است، نه آیات سوره نور(همان، ص 66)

 

پوشش محرومیت و محدودیت است

پیآمد اصلی و اساسی پوشش، هم محدودیت است و هم محرومیت. اما محرومیت کامجویان و طالبان روابط نامشروع و سوء استفاده کنندگان از زن و محدودیت در روابط ناسالم بین زنان و مردان و نیز مختص نمودن تمتعات زناشویی به محیط خانوادگی و همسران مشروع. «از نظر اسلام محدودیت کامیابی‌های جنسی به محیط خانوادگی و همسران مشروع از جنبه روانی به بهداشت روانی اجتماعی کمک می‌کند. و از جنبه خانوادگی سبب تحکیم روابط افراد خانواده و برقراری صمیمیت کامل بین زوجین می‌گردد و از جنبه اجتماعی موجب حفظ و ... نیروی کار و فعالیت اجتماعی می‌گردد و از نظر وضع زن در برابر مرد، سبب بالا رفتن ارزش زن در برابر مرد می‌گردد.» (همان، ص 68)

تحکیم پیوند خانواده

بدیهی است یکی از علل گسست خانواده‌ها و بالا رفتن آمار طلاق، جدایی و بزهکاری‌ها، معاشرت آزاد و کم رنگ شدن حریم بین زنان و مردان در عرصه‌های مختلف اجتماعی می‌باشد. و بالعکس «اختصاص یافتن استمتاعات و التذاذهای جنسی به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج مشروع، پیوند زن و شوهری را محکم می‌سازد و موجب اتصال بیشتر زوجین به یکدیگر می‌شود. (مسئله حجاب، ص 74)

 

فلسفه پوشش و تحدید کامیابی!

«فلسفه پوشش و منع کامیابی جنسی از غیر همسر مشروع، ... اینست که همسر قانونی شخص از لحاظ روانی عامل خوشبخت کردن او به شمار برود. در حالی که در سیستم آزادی کامیابی، همسر قانونی از لحاظ روانی یک نفر رقیب و مزاحم و زندانبان به شمار می‌رود و در نتیجه کانون خانوادگی بر اساس دشمنی و نفرت، پایه گذاری می‌شود.» (همان، ص 74)

علت این که جوانان امروز از ازدواج گریزانند و هر وقت به آنان پیشنهاد می‌شود، جواب می‌دهند که حالا زود است، ما هنوز بچه‌ایم، و یا به عناوین دیگر از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند، همین (آزادی کامیابی جنسی) است.

علت تقلیل ازدواج

«علت این که جوانان امروز از ازدواج گریزانند و هر وقت به آنان پیشنهاد می‌شود، جواب می‌دهند که حالا زود است، ما هنوز بچه‌ایم، و یا به عناوین دیگر از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند، همین (آزادی کامیابی جنسی) است. و حال آنکه در [گذشته] یکی از شیرین‌ترین آرزوهای جوانان ازدواج بود. جوانان پیش از آن که به برکت دنیای اروپا کالای زن این همه ارزان و فراوان گردد "شب زفاف را کم از تخت پادشاهی" نمی‌دانستند.

ازدواج در قدیم پس از یک دوران انتظار و آرزومندی انجام می‌گرفت و به همین دلیل زوجین یکدیگر را عامل نیک بختی و سعادت خود می‌دانستند، ولی امروز کامجویی‌های جنسی در غیر کادر ازدواج به حد اعلی فراهم است و دلیلی برای آن اشتیاق‌ها وجود ندارد.» (همان، ص 74)

ازدواج دینی و قانونی و به موقع، زمینه‌های تحکیم پیوند خانوادگی و رشد و بالندگی اعضای خانواده را فراهم می‌سازد و تشکیل خانواده پایان انتظار و محرومیت و محدویت است اما، ازدواج در جوامع غربی و غربزده مانع آزادی و موجب محدودیت و محرومیت به شمار می‌آید.

«سیستم روابط آزاد اولاً موجب می‌شود که پسران تا جایی که ممکن است از ازدواج و تشکیل خانواده سر باز زنند و فقط هنگامی که نیروهای جوانی و شور و نشاط آنها رو به ضعف و سستی می‌نهد، اقدام به ازدواج می‌کنند و در این موقع زن را فقط برای فرزند زادن و احیاناً برای خدمتکاری و کُلفتی بخواهند، و ثانیاً پیوند ازدواج‌های موجود را سست می‌کند و سبب می‌گردد به جای این که خانواده بر پایه یک عشق خالص و محبت عمیق استوار باشد و هر یک از زن و شوهر، همسر خود را عامل سعادت خود بداند برعکس به چشم رقیب و عامل سلب آزادی و محدودیت می‌بیند و چنان که اصطلاح شده است یکدیگر را زندانبان بنامند.» (همان، ص 75)

 رشد اقتصادی، فرهنگی و استواری اجتماع

«کشانیدن تمتعات جنسی از محیط خانه به اجتماع، نیروی کار و فعالیت اجتماع را ضعیف می‌کند، برعکس آنچه که مخالفین حجاب، خرده‌گیری کرده‌اند و گفته‌اند:

آیا اگر پسر و دختری در محیط جداگانه‌ای تحصیل کنند، و فرضاً در یک محیط درسی می‌خوانند، دختران بدن خود را بپوشانند و هیچگونه آرایشی نداشته باشند، بهتر درس می‌خوانند و فکر می‌کنند و به سخن استاد گوش می‌کنند یا وقتی که کنار هر پسری، یک دختر آرایش کرده با دامن کوتاه تا یک وجب بالا زانو نشسته باشد؟

"حجاب موجب فلج کردن نیروی نیمی از افراد اجتماع [یعنی زنان] است" بی حجابی و ترویج روابط جنسی موجب فلج کردن نیروی اجتماعی است.

آنچه موجب فلج کردن نیروی زن و حبس استعدادهای او است حجاب به صورت زندانی کردن زن و محروم ساختن او از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است و در اسلام چنین چیزی وجود ندارد، اسلام نه می‌گوید که زن از خانه بیرون نرود و نه می‌گوید حق تحصیل علم و دانش ندارد، بلکه علم و دانش را فریضه مشترک زن و مرد دانسته است، و نه فعالیت اقتصادی خاصی را برای زن تحریم می‌کند. اسلام هرگز نمی‌خواهد زن بیکار و بیمار بنشیند و وجودی عاطل و باطل بار آید. پوشاندن بدن به استثنا به وجه [گردی صورت] و کفین مانع هیچگونه فعالیت فرهنگی یا اجتماعی یا اقتصادی نیست. آنچه موجب فلج کردن نیروی اجتماع است آلوده کردن محیط کار به لذت حجری‌های شهوانی است.» (همان، ص 78)

 

حجاب و محیط های آموزشی

«آیا اگر پسر و دختری در محیط جداگانه‌ای تحصیل کنند، و فرضاً در یک محیط درسی می‌خوانند، دختران بدن خود را بپوشانند و هیچگونه آرایشی نداشته باشند، بهتر درس می‌خوانند و فکر می‌کنند و به سخن استاد گوش می‌کنند یا وقتی که کنار هر پسری، یک دختر آرایش کرده با دامن کوتاه تا یک وجب بالا زانو نشسته باشد؟

 

حجاب در محیط کار و تلاش

آیا اگر مردی در خیابان و بازار و اداره و کارخانه و غیره با قیافه‌های محرک و مهیج زنان آرایش کرده دائماً مواجه باشد بهتر سرگرم کار و فعالیت می‌شود، یا در محیطی که با چنین مناظری رو به رو نشود؟ اگر باور ندارید از کسانی که در این محیط ها کار می‌کنند بپرسید. هر موسسه یا شرکت یا اداره‌ای که سخت مایل است کارها به خوبی جریان یابد، از این نوع آمیزش‌ها جلوگیری می‌کنند. اگر باور ندارید تحقیق کنید.» (همان، ص 78)

زن از طریق عاطفی و قلبی همیشه تفوق خود را بر مرد ثابت کرده است، حریم نگه داشتن زن میان خود و مرد یکی از مسائل مرموذی بوده است که زن برای حفظ مقام و موقع خود در برابر مرد از آن استفاده کرده است. اسلام زن را تشویق کرده است که از این وسیله استفاده کند، اسلام مخصوصاً تاکید کرده است که زن هر اندازه متین‌تر و با وقارتر عفیف‌تر حرکت کند و خود را در معرض نمایش برای مرد نگذارد بر احترامش افزوده می‌شود.

 

بی حجابی محصول نظام سرمایه‌داری

«حقیقت این است که این وضع بی حجابی رسوا که در میان ما است و از اروپا و آمریکا هم داریم جلو می‌افیتم [اشاره به وضع پوشش زنان قبل از انقلاب] از مختصات جامعه‌های پلید سرمایه‌داری غربی است و یکی از نتایج پول پرستی‌ها و شهوت رانی‌های سرمایه‌داران غرب است. بلکه یکی از طرق و وسائلی است که آنها برای ... بی حس کردن اجتماعات انسانی و در آوردن آنها به صورت مصرف کننده اجباری کالاهای خودشان به کار می‌برند.» (همان، ص 78)

 

کرامت و ارزش زن

«زن از طریق عاطفی و قلبی همیشه تفوق خود را بر مرد ثابت کرده است، حریم نگه داشتن زن میان خود و مرد یکی از مسائل مرموذی بوده است که زن برای حفظ مقام و موقع خود در برابر مرد از آن استفاده کرده است.

اسلام زن را تشویق کرده است که از این وسیله استفاده کند، اسلام مخصوصاً تاکید کرده است که زن هر اندازه متین‌تر و با وقارتر عفیف‌تر حرکت کند و خود را در معرض نمایش برای مرد نگذارد بر احترامش افزوده می‌شود.» (همان، ص 80)

«در قرآن کریم در سوره احزاب نیز پس از آن که توصیه می‌شود، زنان خود را بپوشانند می‌فرماید: «این کار برای این که به عفاف شناخته شوند و معلوم شود خود را در اختیار مرد قرار نمی‌دهند بهتر است. و در نتیجه دورباش و حشمت آنها مانع مزاحمت افراد سبک‌سر می‌گردد.» (همان، ص80)

اصلی‌ترین پیآمدهای پوشش اسلامی:

 

1- آرامش روانی

«نبودن حریم میان زن و مرد و آزادی معاشرتهای بی بند و بار، هیجانها و التهاب‌های جنسی را فزونی می‌بخشد و تقاضای سکس را به صورت یک عطش روحی و یک خواست اشباع نشدنی در می‌آورد. غریزه جنسی، غریزه نیرومند، عمیق و «دریا صفت» است، هرچه بیشتر اطاعت شود، سرکش‌تر می‌گردد. همچون آتش که هرچه به آن بیشتر خوراک بدهند، شعله‌ورتر می‌شود. برای درک این مطلب به دو چیز باید توجه داشت.» (مسئله حجاب، مرتضی مطهری، ص 69)

شواهد تاریخی

«1- تاریخ همانطوری که از آزمندان ثروت یاد می‌کند که با حرص و آزی حیرت‌آور در پی گردآوردن پول و ثروت بوده‌اند و هر چه بیشتر جمع می‌کرده‌اند، حریص‌تر می‌شده‌اند. همچنین از آزمندانی در زمینه مسائل جنسی یاد می‌کند. اینها نیز به هیچ وجه از نظر حس تصرف و تملک زیبارویان در یک حدی متوقف نشده‌اند، صاحبان حرمسراها و در واقع همه کسانی که قدرت استفاده داشته‌اند چنین بوده‌اند. کریستین سن نویسنده کتاب "ایران در زمان ساسانیان" در فصل نهم کتاب خویش می‌نویسد: "در نقش شکار طاق بستان فقط چند تن از سه هزار زنی که خسرو (پرویز) در حرم داشت می‌بینیم، این شهریار هیچگاه از این میل سیر نمی‌شد. دوشیزگان و بیوگان و زنان صاحب اولاد را در هر جا نشان می‌دادند به حرم خود می‌آورد. هر زمان که میل تجدید حرم می‌کرد، نامه‌ای چند به فرمانروایان اطراف می‌فرستاد و در آن وصف زن کامل عیار را درج می‌کرد. پس عمّال او هر جا زنی را با وصف نامه مناسب می‌دیدند به خدمت می‌بردند.» (همان، ص 70)

اسلام تدابیری برای تعدیل و رام کردن این غریزه اندیشیده است و در این زمینه هم برای زنان و هم برای مردان، تکلیف معین کرده است. یک وظیفه مشترک که برای زن و مرد، هر دو مقرر فرموده مربوط به نگاه کردن است... خلاصه [دستور قرآن] این است که زن و مرد نباید به یکدیگر خیره شوند، نباید چشم چرانی کنند، نباید نگاههای مملو از شهوت به یکدیگر بدوزند، نباید به قصد لذت بردن به یکدیگر نگاه کنند.

از اینگونه جریانها در تاریخ قدیم بسیار می‌توان بافت. اما در عصر جدید نیازی به حرمسرا با آن همه هزینه نیست. بسیاری از مردان به برکت تجدد فرنگی و فرهنگ غیردینی با کمترین هزینه می‌توانند از زن‌های بسیاری بهره‌کشی نمایند.

عشق‌ها و شعرهای جنسی

«2- هیچ فکر کرده‌اید که حس تغزل در بشر چه حسی است؟ قسمتی از ادبیات جهان، عشق و غزل است، در این بخش از ادبیات، مرد، محبوب و معشوق خود را ستایش می‌کند، به پیشگاه او نیاز می‌برد او را بزرگ و خود را کوچک جلوه می‌دهد، خود را نیازمند کوچکترین عنایت او می‌داند، مدعی می‌شود که محبوبش و معشوق «صد ملک جان به نیم نظر می‌تواند بخرد، پس چرا در این معامله تقصیر می‌کند، از فراق او دردمندانه می‌نالد.

این چیست؟ چرا بشر در مورد سایر نیازهای خود چنین نمی‌کند؟ آیا تاکنون دیده‌اید که یک آدم پول‌پرست برای پول، و یک آدم جاه‌پرست برای جاه و مقام غزلسرایی کند؟! ... بشر برای عشق‌های جنسی خود موسیقی خاصی دارد؛ من نمی‌خواهم ادعا کنم که تمام عشق‌ها جنسی است... ولی قدر مسلم این است که بسیاری از عشق‌ها و غزلهایی که مرد برای زن داشته است [عشق‌های جنسی است]. همین قدر کافی است که بدانیم توجه مرد به زن از نوع توجه به نان و آب نیست که با سیر شدن شکم اقناع شود، بلکه یا به صورت حرص و آز و تنوع پرستی در می‌آید، و یا بصورت عشق و غزل... (همان، 71)

 

نگاه جنسی

«اسلام تدابیری برای تعدیل و رام کردن این غریزه اندیشیده است و در این زمینه هم برای زنان و هم برای مردان، تکلیف معین کرده است. یک وظیفه مشترک که برای زن و مرد، هر دو مقرر فرموده مربوط به نگاه کردن است...

خلاصه [دستور قرآن] این است که زن و مرد نباید به یکدیگر خیره شوند، نباید چشم چرانی کنند، نباید نگاههای مملو از شهوت به یکدیگر بدوزند، نباید به قصد لذت بردن به یکدیگر نگاه کنند. یک وظیفه هم خاص زنان مقرر فرموده است و آن این است که بدن خود را از مردان بیگانه پوشیده دارند و در اجتماع به جلوه‌گری و دلربائی نپردازند، به هیچوجه و هیچ صورت و با هیچ شکل و رنگ و بهانه‌ای کاری نکنند که موجبات تحریک مردان بیگانه را فراهم کنند.»(همان، ص72)

یک وظیفه خاص زنان مقرر فرموده است و آن این است که بدن خود را از مردان بیگانه پوشیده دارند و در اجتماع به جلوه‌گری و دلربائی نپردازند، به هیچوجه و هیچ صورت و با هیچ شکل و رنگ و بهانه‌ای کاری نکنند که موجبات تحریک مردان بیگانه را فراهم کنند.

سکس و بیماریهای روانی

«روح بشر فوق‌العاده تحریک‌پذیر است، اشتباه است که گمان کنیم تحریک‌پذیری روح بشر محدود به حد خاصی است و از آن پس آرام می‌گیرد.

همانطور که بشر اعم از زن و مرد در ناحیه ثروت و مقام از تصاحب ثروت و تملک جاه و مقام سیر نمی‌شود و اشباع نمی‌گردد، در ناحیه جنسی نیز چنین است... از طرفی تقاضای نامحدود خواه ناخواه انجام نشدنی است و همیشه مقرون است به نوعی احساس محرومیت، دست نیافتن به آرزوها و به نوبه خود منجر به اختلالات روحی و بیماریهای روانی می‌گردد.» (همان، ص 72)

 

علت اختصاص پوشش به زنان

«علت این که در اسلام دستور پوشش اختصاص به زنان یافته، این است که میل به خودنمایی و خودآرایی مخصوص زنان است. از نظر تصاحب قلب‌ها و دلها، مرد شکار است و زن شکارچی، همچنانکه از نظر تصاحب جسم و تن، زن شکار است و مرد شکارچی. میل زن به خودآرایی از این نوع حس شکارچیگری او ناشی می‌شود. در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که مردان لباس‌های بدن‌نما و آرایش‌های تحریک کننده به کار برند. [مگر آن که به بیماری روانی مبتلا باشند]

این زن است که به حکم طبیعت خاص خود می‌خواهد دلبری کند و مرد را دلباخته و در دام علاقه به خود اسیر سازد، لهذا انحراف تبرج و برهنگی از انحراف‌های مخصوص زنان است و دستور پوشش هم برای آنان مقرر گردیده است.» (همان، ص 73)


 

منبع: سایت تبیان


 

صفحه اصلی | زبان: فارسی / English | درباره ما | نقشه سایت | تماس با ما
آدرس : یزد، بلوار دانشجو، میدان امام حسین، استانداری یزد

Powered by SAIN ©